friskhantering_logo

Jag kände starkt att jag inte ville utsätta mig för samma situationer igen och det är svårt att undvika i dagens samhälle då man har ett människovårdande yrke. Det jag också kände starkt var att jag inte kan gå omkring med min yrkeskunskap och inte sprida den vidare till chefer och kollegor runt om. Jag vet att jobbar man rätt orkar man också med sin arbetssituation och dessutom ha ork kvar till sitt privatliv och detta gäller både arbetsgivare, chefer och anställda

Friskhantering drivs av mig Anna-Karin Öbom. Jag startade företaget efter att själv blivit sjuk av arbetsrelaterad stress. JAG, som arbetade inom psykiatrin, har studerat inom ämnet utmattning och tillämpade eko-terapier och trädgårdsrehabilitering i mitt yrke? Inte kunde väl jag bli sjuk? Ja, skomakaren har ju inte alltid bäst skor. Dock blev ju utgången av min långtidssjukskrivning bra då jag vet vad som krävs för att bli frisk.

Om Friskhantering

anna-karin_obom_friskhantering

Jag har en lång och bred erfarenhet av att arbeta inom psykiatri och omsorg samt eget företagande. Har bl.a. studerat Trädgårdsterapi, Hälsoträdgårdar och miljöpsykologi på SLU Alnarp och Case Management för psykospatienter på Karlstads Universitet. Det är också i dessa ämnen som jag hittat de mest effektiva verktygen för att klara av att hantera den stress som vi har i arbetslivet idag.

Enligt min erfarenhet från när jag själv arbetade inom människovårdande yrken var att vi fick 1-2-dagarsutbildningar då och då i grupp. Dessa saknade ofta uppföljning och gav i princip inte något på grund av tidsbrist. Den stora skillnaden mellan mitt erbjudande och andra alternativ är att jag erbjuder att faktiskt jobba med stressfaktorerna för att förändra situationen, inte bara föreläsa om stress.

"Utan tvivel är man inte klok."

Tage Danielsson

friskhantering_om

Jag erbjuder kombinationer av föreläsningar och utbildningspaket samt löpande stöd och mentorskap. Föreläsningen ger en grundläggande förståelse för hur vi reagerar på stress och ger många aha-upplevelser. Jag jobbar sedan med stressfaktorerna och får deltagarna att bli sedda och bekräftade. De får lära sig vad som faktiskt medicinskt sker i hjärnan vid stress och får efter personligt möte anpassade hemuppgifter. Detta kommer att generera en önskan att vilja göra förändringar för att förekomma en utmattning och på sikt minska sjukskrivningstalen. Genom löpande stöd och mentorskap kan jag hjälpa er genom denna process och skapa en välmående verksamhet.

Friskhantering | anna-karin.obom@friskhantering.se | Tel: 072-3024964