friskhantering_logo

Tjänster

Jag erbjuder tids- och kostnadseffektiva verktyg för att öka friskfaktorerna på arbetsplatsen och reducera stressfaktorerna hos medarbetarna.

Genom föreläsningar och skräddarsydda utbildningar får ni och er personal en grundläggande förståelse av vad arbetsrelaterad stress är, vad som händer i hjärnan och vilka faktorer som påverkar etc. Inte minst får ni kunskap om hur man kan göra för att motverka stress och förebygga utmattningsrelaterade sjukskrivningar.

Föredrag

Förkortat snabbinformerande föredrag 1 timma utifrån önskemål,

Basföredrag 3 timmar med 15 min paus,

Heldag med olika workshops utifrån önskemål i de olika ämnena 9.00–15.00

Föredragen handlar om:

- Utmattning, vad händer i hjärnan och dess effekter.

- Eko-rehabilitering, dess effekter och vad händer i hjärnan med rätt rehabilitering.

- Arbetsgivare, chefer och anställda, vilka friskfaktorer ska finnas på arbetsplatsen och hur kan vi ta fram och utveckla dem för en frisk arbetsplats och friska medarbetare. Vad är lagstyrt, vilka lagar måste man rätta sig efter, vad säger socialstyrelsen?

- Samhället hur ser det ut idag, vad kan vi förvänta oss i framtiden, vad kostar sjukskrivningarna årligen, vad gör de arbetsplatserna som har vänt verksamheterna från sjunkande skepp till flytande skutor? Vilken forskning görs och har gjort i alla ovanstående ämnen.

Utbildning och mentorskap

Mina utbildningar skräddarsys utifrån målgrupp, behov och önskemål. 1 timmas, 1 dags eller tex 10 timmar över tid. Utbildningarnas syfte är att komma tillrätta med vad olika stressfaktorer beror på för att skapa de hälsofaktorer som socialstyrelsen fastslagit är nödvändiga för att få en frisk arbetsplats. Istället för att arbeta med problemlösningar tittar vi på vad som faktiskt fungerar. Jag jobbar både med enskilda samtal och i grupp, med chefer och utförare. Att skapa en helhetssyn på arbetsplatsen har man genom forskningen sett ger friskare personal och stabilare ekonomi i verksamheten.

Jag arbetar också som mentor med återkommansde besök med stödsamtal, individuellt eller i grupp, för att stödja det vidare arbetet kring stresshantering och att hålla arbetsplatsen frisk. Även här har forskningen sett att arbete med stresshantering är färskvara och något som hela tiden måste finnas paralellt i verksamheten. När det har gjorts så ser man också långvariga postiva effekter både ekonomiskt och organistaionsmässigt.

Jag vet ju hur svårt det är att skapa möjligheter för medarbetarna att komma iväg på hel och halvdagar, både att ha råd och hitta vikarier under dessa utbildningsdagar. Därför erbjuder jag att komma ut till verksamheterna istället, anpassar mina besök enligt överenskommelse för bästa möjliga effektivitet och minsta möjliga friktion i verksamheten.

Kontakta mig för kostnadsförslag utifrån era önskemål.

EU har fastställt en deklaration för hälsofrämjande arbete kallad Luxemburgdeklarationen.

I denna slås fast att:

”I framtiden kommer organisationers framgång att bero på om organisationerna har väl kvalificerade, motiverade och friska anställda. Hälsofrämjande arbete förbereder och stimulerar människor och organisationer för att möta dessa utmaningar”

"En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv

Det ställs ett krav på varenda droppe:

Hjälp till att hålla de andra oppe!"

Tage Danielsson

friskhantering_tjanster

Friskhantering | anna-karin.obom@friskhantering.se | Tel: 072-3024964