friskhantering_logo

Välmående personal = välmående verksamhet

Friskhantering ger er effektiva verktyg att hantera stress och skapa ett bättre klimat på er arbetsplats.

Jag kommer ut till er, håller föredrag, jobbar med er personal på tider som passar er. Att tro att stress går över av sig självt, att det är en liten svacka, blir väldigt dyrt i längden.

En välmående personal är en förutsättning för att verksamheten skall vara välmående.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

Med vänlig hälsning

Anna-Karin Öbom

”För den trötta samhällskroppen,

vore kanske bästa boten,

ifall tankarna från toppen,

kom från roten…”

Tage Danielsson

friskhantering_framsida

Friskhantering | anna-karin.obom@friskhantering.se | Tel: 072-3024964